Osprzęt wiertniczy > Świdry do pali CFA

Świdry do wykonywania pali CFA


1. Opis technologii wykonywania pali CFA:

Pale CFA to pale wiercone, wykonywane przy pomocy świdra ciągłego.
Zestaw świdrów pogrążany jest w ziemi na pożądaną głębokość ruchem obrotowym przy użyciu wiertnicy pionowej.
Następnie wprowadza się poprzez przelotowy rdzeń świdrów mieszankę betonową, która pod ciśnieniem otwiera zawór wylotowy w dolnej części świdra.
Podczas podnoszenia świdra jednocześnie wywiercony otwór wypełniany jest szczelnie betonem pod ciśnieniem-co zapobiega zjawisku odprężenia gruntu.
Po zalaniu całego otworu betonem i usunięciu świdrów do wypełnionego otworu od razu wprowadza się wcześniej zaprojektowane i wykonane zbrojenie-tworząc PAL CFA.
Zaletą tej technologii wykonywania pali jest jej stosunkowo niewielki koszt, krótki czas realizacji, łatwość wykonania przy jednoczesnym uzyskaniu wysokich parametrów pala.
Ze względu na bezwibracyjne wykonywanie pali brak jest przeciwwskazań do ich wykonywania przy istniejących budowlach.

Świdry do pali CFA wykonywane są zazwyczaj w typowych średnicach od Ø300-Ø800.
Odcinki świdrów łączone są za pomocą złączy przelotowych i są zazwyczaj zamawiane w długościach 1m, 2m, 3m. Na końcu zestawu świdrów znajduje się świder z wbudowaną głowicą urabiającą.
Na życzenie jesteśmy w stanie wykonać inne rodzaje i długości świdrów.