Świdry do pali CFA

Opis technologii wykonywania Pali CFA

Pale CFA to pale wiercone, wykonywane przy pomocy świdra ciągłego.
Zestaw świdrów pogrążany jest w ziemi ruchem obrotowym, na pożądaną głębokość, przy użyciu wiertnicy pionowej.
Następnie wprowadza się, poprzez przelotowy rdzeń świdrów, mieszankę betonową, która pod ciśnieniem otwiera zawór wylotowy w dolnej części świdra.
Podczas podnoszenia świdra wywiercony otwór wypełniany jest szczelnie betonem pod ciśnieniem- co zapobiega zjawisku odprężenia gruntu.
Po zalaniu całego otworu betonem i usunięciu świdrów, do wypełnionego otworu od razu wprowadza się wcześniej wykonane zbrojenie- tworząc Pal CFA.
Zaletą tej technologii wykonywania pali jest jej stosunkowo niewielki koszt, krótki czas realizacji oraz łatwość wykonania przy jednoczesnym uzyskaniu wysokich parametrów pala.
Ze względu na bezwibracyjne wykonywanie pali brak jest przeciwwskazań do ich wykonywania przy istniejących budowlach.

Świdry do pali CFA wykonywane są zazwyczaj w typowych średnicach Ø300- Ø800.
Odcinki świdrów łączone są za pomocą złączy przelotowych i są zazwyczaj zamawiane w długościach 1m, 2m, 3m. Na końcu zestawu świdrów znajduje się świder z wbudowaną głowicą urabiającą.
Na życzenie jesteśmy w stanie wykonać inne rodzaje i długości świdrów.

Świder do pali CFA Ø600

Masz pytania?

Chcesz skorzystać z pomocy naszych doradców? Potrzebujesz wyceny? Czekamy na wiadomość od ciebie! Napisz:

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji | Zamknij