Wiertnice poziome

Każdy obszar zurbanizowany charakteryzuje się ogromną niedostępnością, jeśli chodzi o możliwość prac związanych z ułożeniem, bądź remontem rurociągów, sieci kanalizacyjnej czy okablowania. Przeprowadzenie tych projektów w przestrzeni miejskiej pokrytej ruchliwymi drogami, torami kolejowymi lub tramwajowymi, a także wykorzystywanej przez mieszkańców, wiąże się ze sporym wyzwaniem. Zrywanie asfaltu i innych elementów infrastruktury, a następnie przywracanie okolicy dawnego wyglądu jest kosztowne i czasochłonne, a jednocześnie kłopotliwe dla mieszkańców miasta. Wiertnica pozioma to urządzenie, które umożliwia przeprowadzenie tego typu prac w sposób bezkolizyjny i możliwie jak najmniej inwazyjny.

Czym są wiertnice?

Wiertnice są urządzeniami przeznaczonymi do wykonywania w podłożu o różnym stopniu twardości otworów posiadających określoną długość i średnicę. Tego typu maszyny od dawna wykorzystuje się w górnictwie, jednak wiertnice z powodzeniem wspierają większość prac budowlanych odbywających się pod powierzchnią ziemi. Cechą charakterystyczną wiertnic jest wyposażenie w urządzenia służące do posuwania wiertła, a także mocujące maszynę w trakcie jej pracy.

Do czego służy wiertnica pozioma?

Jednym z rodzajów wiertnic, wyróżnianych ze względu na sposób pracy i przeznaczenie, jest wiertnica pozioma. To właśnie tego typu urządzenia spotkamy na placach budowy w obszarach zabudowanych, gdzie prace odkrywkowe nie są możliwe ze względu na istniejącą infrastrukturę, najczęściej transportową.
Wiertnica pozioma to urządzenie pozwalające na wykonywanie odwiertów o różnych średnicach, dzięki czemu sprawdza się ona między innymi w budowie rurociągów, stanowiących część sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej czy ciepłowniczej. Poza tym, przy pomocy wiertnicy poziomej kładzie w sposób bezkolizyjny przepusty kablowe dla instalacji elektrycznych i komunikacyjnych. Zadaniem urządzenia jest nie tylko wiercenie niezbędnego otworu, ale również umieszczenie w podłożu rur, które staną się elementem instalacji. Każda wiertnica pozioma posiada łoże – czyli element konstrukcji, po którym wykonujący swoje zadanie świder będzie się posuwał. Głowice odpowiadające za pracę wiertnic poziomych mogą być przeznaczone do gruntów normalnych lub gruntów skalistych.

Rodzaje wiertnic poziomych

Wiertnice poziome różnią się między sobą różnymi parametrami, w tym rodzajem podłoża, do którego są przeznaczone, średnicą odwiertu, mocą, dodatkowym wyposażeniem czy długością łoża. Jednym z podstawowych podziałów wiertnic jest podział ze względu na sposób zasilania urządzenia. Na tej podstawie wyróżniamy przede wszystkim wiertnice elektryczne i hydrauliczne. Czym różnią się między sobą te rodzaje urządzeń?
Za pracę pierwszego typu wiertnic odpowiada oczywiście silnik elektryczny. Zasilanie może odbywać się za pomocą agregatu prądotwórczego. Z kolei głowica pozioma hydrauliczna to urządzenie zasilane z agregatu hydraulicznego, który jest napędzany silnikiem spalinowym. Niektóre modele głowic mogą również być przystosowane z koparek hydraulicznych.

Dodatkowe wyposażenie do wiertnic poziomych

Zależnie od warunków, w jakich pracuje wiertnica pozioma przydatne może okazać się jej dodatkowe wyposażenie. Na przykład dodatkowy zestaw silników pomocniczych, których zadaniem jest sterowanie posuwem świdrów. Klient, który zamawia u producenta lub dystrybutora wiertnicę, może także liczyć na zakup przeznaczonych do niej świdrów lub rur kierunkowych. Często możliwe jest również wykonanie na zamówienie łoża wiertnicy dostosowanego konstrukcyjnie do wymiarów świdrów.

Zobacz także: