Pale CFA to pale wiercone, wykonywane przy pomocy świdra ciągłego. Zestaw świdrów pogrążany jest w ziemi ruchem obrotowym, na pożądaną głębokość, przy użyciu wiertnicy pionowej. Następnie wprowadza się, poprzez przelotowy rdzeń świdrów, mieszankę betonową, która pod ciśnieniem otwiera zawór wylotowy w dolnej części świdra. Podczas podnoszenia świdra wywiercony otwór wypełniany jest szczelnie betonem pod ciśnieniem- co zapobiega zjawisku odprężenia gruntu. Po zalaniu całego otworu betonem i usunięciu świdrów, do wypełnionego otworu od razu wprowadza się wcześniej wykonane zbrojenie- tworząc Pal CFA. Zaletą tej technologii wykonywania pali jest jej stosunkowo niewielki koszt, krótki czas realizacji oraz łatwość wykonania przy jednoczesnym uzyskaniu wysokich parametrów pala. Ze względu na bezwibracyjne wykonywanie pali brak jest przeciwwskazań do ich wykonywania przy istniejących budowlach. Świdry do pali CFA wykonywane są zazwyczaj w typowych średnicach Ø300- Ø800. Odcinki świdrów łączone są za pomocą złączy przelotowych i są zazwyczaj zamawiane w długościach 1m, 2m, 3m. Na końcu zestawu świdrów znajduje się świder z wbudowaną głowicą urabiającą. Na życzenie jesteśmy w stanie wykonać inne rodzaje i długości świdrów.

  Zapytaj o ten produkt

  Chcesz skorzystać z pomocy naszych doradców?
  Potrzebujesz wyceny? Czekamy na wiadomość od ciebie!
  Wypełnij formularz kontaktowy  Co to są Pale CFA?
  Pale CFA (ang. Continuous Flight Auger), polska nazwa- Pale FSC (Formowanie Świdrem
  Ciągłym) to pale wiercone, wykonywane przy pomocy świdra ciągłego. Jest to najpopularniejsza
  metoda wykonywania, tak zwanego palowania fundamentów.

  Jak wykonuje się Pale CFA?
  Zestaw świdrów pogrążany jest w ziemi na pożądaną głębokość ruchem obrotowym przy
  użyciu wiertnicy pionowej. Następnie, poprzez przelotowy rdzeń świdrów, wprowadza się
  mieszankę betonową, która pod ciśnieniem otwiera zawór wylotowy w dolnej części świdra.
  Uprzednio przygotowana mieszanka dostarczana jest, za pomocą pompy, do bocznego wlewu
  świdra lub do samej wiertnicy- tak zwane „wiertnice z centralnym podawaniem betonu”. Wraz z
  podnoszeniem świdra, wywiercony otwór wypełniany jest szczelnie betonem pod ciśnieniem, co
  zapobiega zjawisku odprężenia gruntu. Bezpośrednio po zalaniu całej wgłębiny betonem i usunięciu
  świdrów, do wypełnionego otworu wprowadza się uprzednio wykonane zbrojenie, tworząc po
  ostygnięciu Pal CFA.
  Ponadto wiertnice z centralnym podawaniem umożliwiają iniekcję betonu bez konieczności
  zatrzymywania obrotów świdra, jak to ma miejsce przy zastosowaniu świdra z systemem bocznego
  podawania. Dodatkowo, wiertnice z centralnym wlewem nie wymagają każdorazowo odłączania
  przewodu do podawania betonu podczas wiercenia i podłączania go do czynności betonowania.

  Gdzie znalazły zastosowanie Pale CFA?
  Pale CFA znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wybudowania mostów,
  budynków, ekranów akustycznych lub innych obiektów budowlanych na gruntach o jednorodnej
  strukturze, takich jak: gliny plastyczne i twardoplastyczne, skały miękkie, jak również grunty
  piaszczyste z domieszką żwiru oraz grunty mało spoiste jakimi są na przykład gliny pylaste czy
  pyły.

  Jakie zalety niosą za sobą Pale CFA?
  Zaletą tej technologii wykonywania pali jest jej stosunkowo niewielki koszt, krótki czas realizacji
  oraz łatwość wykonania przy jednoczesnym uzyskaniu wysokich parametrów pala.
  Ze względu na bezwibracyjne wykonywanie pali brak jest przeciwwskazań do ich wykonywania
  bezpośrednio przy istniejących budowlach.
  Nasza firma wykonuje świdry do pali CFA zazwyczaj w typowych średnicach Ø300- Ø800 mm.
  Odcinki świdrów łączone są za pomocą złączy przelotowych i są zazwyczaj zamawiane w
  długościach 1m, 2m, 3m lub więcej. Na końcu zestawu świdrów znajduje się świder z wbudowaną
  głowicą urabiającą. Na życzenie jesteśmy w stanie wykonać świdry o różnych długościach i
  średnicach.