wiertnica pozioma

W jakich celach używa się wiertnic poziomych?

Każdy obszar zurbanizowany charakteryzuje się ogromną niedostępnością, jeśli chodzi o możliwość prac związanych z ułożeniem, bądź remontem rurociągów, sieci kanalizacyjnej czy okablowania. Przeprowadzenie tych projektów w przestrzeni miejskiej pokrytej ruchliwymi